2008 Activities

April 7-9, 2008 – Manggyan Medical Mission

April 24, 2008 – Dasigay Bugsay

April 25, 2008 – Urihing Tubo Night

May 16-18, 2008 – Pagtatap Youth Camp

Pagtatap Youth Alay Kapwa

Pagtatap Youth Plant a Tree

Pagtatap Youth Bugang River Clean-up